Handelsbetingelser

Handelsbetingelser - www.konditor-bager.dk

Gældende fra den 1. december 2022

Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) regulerer forholdet mellem dig som kunde (”dig” eller ”du”) og det bageri (”Bageriet” eller ”Bageri”), hvor du foretager en købsbestilling hos via www.konditor-bager.dk (”Hjemmesiden”) eller hvis du som erhvervsdrivende indgår en firmaaftale med et Bageri. Kontaktoplysninger og varesortimentet for det enkelte Bageri er tilgængelige via Hjemmesiden under ”Find din bager”.

Du skal derfor rette direkte henvendelse til Bageriet, hvis du ønsker at klage over købet, firmaaftalen eller i øvrigt udøve dine rettigheder i henhold til disse Handelsbetingelser.

KonditorBager A/S (”KonditorBager”) indtager en rolle som mellemmand og platformsudbyder. Dele af disse Handelsbetingelser finder dermed også anvendelse mellem dig som bruger af Hjemmesiden og KonditorBager. Hvis du har spørgsmål til eller klager over Hjemmesiden er du altid velkommen til at kontakte os:

KonditorBager A/S
Priorsvej 31, 8600 Silkeborg
Telefon: 70 20 61 60
Mail: info@konditor-bager.dk

Før du foretager et køb via Hjemmesiden, beder vi dig om at bruge et øjeblik på at læse disse Handelsbetingelser. Du vil også modtage Handelsbetingelserne på et varigt medium (e-mail) i umiddelbar forlængelse af dit køb.

Platformen
KonditorBager stiller en platform til rådighed, hvor du kan købe brød, kager, sandwich og drikkevarer (”Produkter”) via vores brede udvalg af Bagerier fra store dele af Danmark. Oplysninger om Produkterne fremgår via Hjemmesiden, herunder menu, priser, og afhentningsbetingelser.

Afhentning, priser og allergier
Det er som det klare udgangspunkt ikke muligt at få Produkterne udbragt. For firmaaftaler kan det enkelte Bageri dog stille denne mulighed til rådighed.

Du skal også være opmærksom på, at Bageriet kan stille krav om, at du skal bestille Produkterne et par dage inden afhentning.

Kontakt venligst Bageriet direkte, hvis du har allergier eller andre særlige diætkrav. Bageriet er dog selv forpligtet til at tilvejebringe relevant information om produkterne og priserne, herunder som fastsat i EU Forordning nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugere og bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer.

Priserne er som angivet på Hjemmesiden. Disse priser er inklusive moms, når du køber som forbruger. Priserne kan være angivet eksklusive moms, hvis du køber som erhvervsdrivende. Priserne er altid angivet med tillæg af eventuelle rabatter. Hjemmesiden indeholder et stort antal produkter, og der er hermed en særlig risiko for, at Produkterne indeholder forkerte priser. I sådanne tilfælde har hverken Bageriet eller KonditorBager en forpligtelse til at sikre, at du får bestillingen til den lavere angivne pris, hvis den forkerte pris er åbenlys forkert, og du burde have indset dette i forbindelse med din bestilling.

Bestilling
Du accepterer, at i tilfælde af, at et Produkt er midlertidigt utilgængeligt, vil Bageriet opfylde din ordre uden at inkludere det pågældende Produkt i ordren. Du vil ikke blive opkrævet betaling for Produkter, der er utilgængelige på tidspunktet for placering af ordren.

Du er selv ansvarlig for, at de oplysninger, som du indtaster eller afgiver som led i dit køb er korrekte. Bageriet tjekker eller kontrollerer således ikke efterfølgende disse oplysninger. Bageriet stiller krav om, at man er fyldt 18 år senest på aftaletidspunktet.

Ved afgivelse af din bestilling modtager du herefter pr. e-mail en besked om, at bestillingen er modtaget. Din ordre er først accepteret, når du har modtaget en endelig ordrebekræftelse fra Bageriet. Bageriet har dermed ret til at afvise en ordre via Hjemmesiden på grund af travlhed, ferie eller andre årsager. Bageriet tilstræber dog altid at acceptere alle ordre i det omfang det er muligt

Salgsbevis og rabatkoder
Et kredit- eller rabatbevis kan benyttes, hvis du anvender et salgsbevis eller en rabatkode, som genkendes af Hjemmesiden, og som er godkendt af KonditorBager eller Bageriet. Som følge af bankernes procedurer kan din bank i visse tilfælde “reservere ” beløbet for før en eventuel kredit eller rabat på din konto opnås imellem 3 og 5 arbejdsdage. Dette beløb vil derfor være utilgængeligt på din bankkonto i denne periode. Kreditten eller rabatten anvendes, når banken overfører beløbet for din ordre, hvor kredit- eller rabatbeløbet ikke overføres til os og hvor det i stedet bliver frigivet af din bank. Du accepterer, at hverken KonditorBager Bageriet kan holdes ansvarlig for denne forsinkelse fra bankens side.

Firmaaftaler
I tilfælde af, at du bestiller som erhvervsdrivende, har jeres virksomhed også mulighed for at indgå en firmaaftale med det pågældende Bageri. En firmaaftale giver jer mulighed for at:

• Lettere genbestille fra jeres foretrukne Bageri.
• Oprette faste bestillinger.
• Købe på regning ved oplysning af kundenummer.
• I visse tilfælde at få leveret Produkterne til døren.

Særlige vilkår for firmaaftalen indgås særskilt med det enkelte Bageri og udgør et tillæg til disse Handelsbetingelser.

Du har mulighed for at oprette en brugerkonto, når du køber Produkter via Hjemmesiden. Du har både mulighed for at oprette en brugerkonto som privatperson og som erhvervskunde. Via brugerkontoen opnår du en begrænset, ikke-eksklusiv, opsigelig og ikke-overdragelig licens til at få adgang til og bruge Hjemmesiden via din konto.

Oprettelse af en brugerkonto kræver, at du anvender din e-mail som brugernavn, opretter en adgangskode, og at du afgiver visse personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, og telefonnummer. Du har også mulighed for at oprette en brugerkonto via Facebook.

Du skal tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre fortrolighed, sikkerhed og korrekt brug af dit brugernavn og din adgangskode for at forhindre, at de videregives eller bruges af uautoriserede tredjeparter.

I tilfælde af svigagtig brug, for eksempel ved uautoriseret adgang til din adgangskode, har du hurtigst muligt pligt til at informere KonditorBager herom.

Når du har afgivet din ordre og din betaling er autoriseret, kan du ikke ændre eller fortryde (annullere) din ordre og du kan heller ikke få pengene refunderet. Efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 4 er der således ikke fortrydelsesret for bestilling af de pågældende Produkter.

Hvis du ønsker at ændre eller annullere din ordre, kan du dog forsøge at kontakte Bageriet. Det er dog ingen garanti for eller pligt til, at Bageriet kan imødekomme dit ønske. Særligt ikke i tilfælde af, at Bageriet allerede har indkøbt eller pakket de forespurgte Produkter eller på anden vis påbegyndt forberedelse af din ordre.

Ved betaling med kreditkort kan der forekomme kreditkortgebyr afhængigt af det kreditkort du anvender til betaling. Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, Visa-kort, MasterCard og MobilePay.

Betalingsudbyderen bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.

Ved betaling via faktura, forfalder det fakturerede beløb til betaling efter 14 dage fra modtagelsen af fakturaen. Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr og renter i henhold til den til enhver tid gældende rentelov (8% p.a. med tillæg af Nationalbankens officielle udlånsrente).

KonditorBager giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset adgang til at bruge Hjemmesiden som beskrevet i Handelsbetingelserne.

KonditorBager bestræber sig på at sikre den bedst mulige driftssikkerhed, men kan ikke holdes ansvarlig for Hjemmesiden driftsstabilitet. KonditorBager kan heller ikke holdes ansvarlig for mistet eller langsom dataforbindelse til Hjemmesiden.

I tilfælde af nedbrud, driftsforstyrrelser og/eller angreb vil KonditorBager bestræbe sig på og gøre sit bedste for at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

Links til andre hjemmesider på denne Hjemmeside er kun medtaget for at gøre det nemt for dig. Hvis du anvender disse links, forlader du denne Hjemmeside. Vi har ikke gennemgået alle disse andre hjemme-sider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider.

KonditorBager forsøger at levere præcise oplysninger, navne, beskrivelser, priser og allergiadvarsler samt andre informationer, som vi modtager fra Bageriet. Det er imidlertid i sidste ende det enkelte Bageri, som har ansvaret for rigtigheden af prisangivelser og andre oplysninger relateret til Produkterne Hvis du er i tvivl om allergiadvarsler eller indholdet af et Produkt, bør du række ud til det enkelte Bageri før afgivelse af en bestilling.

Bageriet og KonditorBager er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af forplig-telse, herunder som følge af strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt, civile uroligheder, oprør, invasion, krig (uanset om den er erklæret eller ej), brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, umuliggørel-se af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler, en rege-rings begrænsninger via lovgivning eller pandemier.

Hvis du har klager vedrørende de Produkter du har købt via Hjemmesiden, skal du kontakte det enkelte Bageri. Hvis du ikke kan komme i kontakt med Bageriet kan du kontakte KonditorBager som angivet i afsnit 1 og vi vil herefter formidle din klage videre til det relevante Bageri.

Du kan også klage over Bageriet til Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Du kan også klage via EU-Kommissionens online klagepor-tal, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr.

Det enkelte Bageri og KonditorBager indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information om behandlingen af dine personoplysninger på skal du læse privatlivspolitikken.

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, kan du udover privatlivspolitikken læse nærmere i pop-op vinduet for cookies.

Vi forbeholder os retten til at ændre Handelsbetingelserne, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af ændret lovgivning, inflation, regulering, nye ejer(e), nye koncepter, eller ny praksis. I det omfang de væsentlige ændringer har betydning for dit igangværende retsforhold til Bageriet eller KonditorBager, vil disse blive varslet i rimelig tid inden de træder i kraft via e-mail.

Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle regler om lovvalg og FN's konvention om aftaler om internationalt salg af varer ("CISG") finder ikke anvendelse.

Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Handelsbetingelser skal afgøres ved de danske domstole.

Log ind

Menu

Din kurv

Der er ingen varer i din kurv